Chuyển tới nội dung

Liên hệ Đào tạo

Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

Điện thoại: 02373.824.175

Địa chỉ: Phân hiện Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, số 4, Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa