Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo phân hiệu

PGS.TS. Hoàng Anh Huy

Chức vụGiám đốc Phân hiệu
Học hàm, học vị      Phó Giáo sư, Tiến Sĩ
Email 
Điện thoại 

TS. Trần Xuân Biên

Chức vụPhó Giám đốc Phân hiệu
Học hàm, học vịTiến Sĩ
Email 
Điện thoại