Chuyển tới nội dung

Khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

09.06.2020

Tháng 6, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, đã đón gần 1000 sinh viên về học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020. Phân hiệu đã bố trí, sắp xếp, chuẩn bị mọi cơ sở vật chất để các sinh viên có điều kiện đầy đủ nhất, tốt nhất khi học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020. 

Sau đây là một số hình ảnh học tập của sinh viên