Chuyển tới nội dung

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

11.05.2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 2029-HD/ĐU, ngày29/11/2019 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ngày 11/05/2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường và Đảng ủy Phân hiệu, đại hội Đảng bộ của Phân hiệu đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp.

Đến dự với Đại hội có:

 + Đồng chí Phạm Quý Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Thị ủy Bỉm Sơn.

+ Đồng chí Lê Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

+ Các đồng chí đại biểu trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Đại học tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã về dự và chia vui với đại hội.

+ 76  đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phân hiệu.

 Đại hội đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc đánh giá các công việc đã thực hiện trong nhiệm vụ trước. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, của lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Bỉm Sơn, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và sinh viên của Phân hiệu đãđoàn kết phấn đấu góp phần giữ vữngvề quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; củng cố phát triển cơ sở vật chất, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu khoa học kết hợp với đào tạo;  đời sống tinh thần và điều kiện làm việc, học tập cho cán bộ, giảng viên và các em sinh viên từng bước ổn định. Đây là những tiền đềtạo thế và lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Phân hiệu trong thời gian tới.

Các đồng chí đảng viên về dự đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảoBáo cáo chính trị Đảng ủy Trường khóa III chuẩn bị trình Đại hội Đảng bộ Trường khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 Đ/c; bầu đoàn đại biểu gồm 27 Đ/c(23 chính thức, 4 dự khuyết)đại diện cho đảng viên của đảng bộ Phân hiệu đi dựĐại hội Đảng bộ Trường Đại học TN và MT Hà Nội lần thứ IV.

Đại hội đã được nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phạm Quý Nhân , Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường Nhà trường.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong dự thảo Nghị quyết Đại hội. Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, gắn với không ngừng nâng cao văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tụcHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.