Chuyển tới nội dung

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học chính quy đợt 2 năm 2020 theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (Học bạ)

04.10.2020

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2020 THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác